Kontakt

REDAKCJA "KLINIKI OCZNEJ" / "KLINIKA OCZNA" EDITORIAL OFFICE
ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa
e-mail: redakcja@klinikaoczna.pl
e-mail: redakcjaklinika@gmail.com


Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Oddział:
ul. Sierakowskiego 13
03-709 Warszawa
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
tel./ fax: (0-22) 670 47 40
22 5116200 w. 62-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
Środy/ Wednesday - godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday - godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.
Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI