Suplement do nr-u 3/2004

Wrodzona niepostępująca ślepota nocna

Congenital stationary night blindness

Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko, Agnieszka Trzebicka, Grażyna Sarti

Z Kliniki Okulistyki Instytutu ? Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek


Summary: Authors present diagnostic procedures and clinical features of the congenital stationary night blindness (CSNB) in 19 patients. Effective therapy of the concomitant ophthalmological pathologies usually improves patient's vision ability.

Keywords: night blindness, children, negative ERG


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI