Suplement do nr-u 3/2004

Uszkodzenie nerwu wzrokowego u chorych na stwardnienie rozsiane

The optic nerve damage in multiple sclerosis patients

Marek Rękas, Rafał Pawlik, Joanna Wierzbowska

Z Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: Purpose: The aim of the work was to catch the type of damage of optic nerve in the group of patients with multiple sclerosis. Material and methods: The examinations were held on 77 eyes of 40 patients with multiple sclerosis. Among them 11 patients had previous optic neuritis, 29 have not problems with vision. The examination was conducted by CSV-1000 contrast test depict on contrast sensitivity function and anomaloscopy AN-69 appointing coefficient h and threshold of red, green and blue hue. Results: As a result, two groups of selective damage and one of non-selective eyes were obtained. In 5 eyes (6,5% examined group eyes) were selective damage of contrast sensitivity in 18 cdg connected with increased threshold for blue hue. The second group of 4 eyes (5,2% examined eyes) were characteristic by damage of contrast sensitivity in 12 cdg and increased threshold of red hue on the border of probable protanomaly. The rest 60 eyes (77,9 % the examined group) were non-selective in psychophysical tests. In the eyes of that group were stated non-specific dyschromatopsy connected with equal decrease of contrast sensitivity function, with the tendency to serious changes in high spatial frequency. Conclusions: Psychophysical tests enable early diagnosis and monitoring of optic nerve damage in multiple sclerosis patients.

Słowa kluczowe: zapalenie nerwu wzrokowego, testy psychofizyczne


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI