Wydanie 7-9/2009

Ocena grubości siatkówki w okolicy plamki w populacji zdrowych osób wykonana za pomocą analizatora grubości siatkówki RTA

Evaluation of retinal thickness in the macula region in a population of healthy subjects by using the retinal thickness analyzer RTA

Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek

Z Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: Purpose: The Aim of this study is an evaluation of retina thickness in macula region in healthy subjects, by using retina thickness analyzer RTA and determination of gender and age relationships of the retina thickness. Material and methods: Eighty healthy subjects (155 eyes), 24 to 70 years old (average age 45.7 years), underwent full ophthalmologic examination and also retinal thickness analysis with RTA analyzer. In particular, foveola average thickness VAV, foveal average thickness FAV, peri-foveal average thickness PFAV and posterior pole average thickness PPAV, were determined. The data were statistically evaluated. Results: Average values of VAV (163.6 ? 21.7 ?m), FAV (172.4 ? 19.0 ?m), PFAV (199.2 ? 14.2 ?m) and PPAV (194.5 ? 12.8 ?m), were determined. No statistically significant differences between male and female groups and between right and left eyes were found. The retinal thickness increased slightly with age but the regression analysis revealed no significant linear correlation between any of the parameter values and age. Conclusions: The retinal thickness in macula region in Polish healthy subjects did not differ substantially from the world literature data.

Słowa kluczowe: grubość siatkówki, plamka, analizator grubości siatkówki, RTA.

Keywords: retinal thickness, macula, retinal thickness analyzer, RTA.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI