Wydanie 1-3/2010

Zmiany grubości siatkówki w okolicy plamki u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta mierzone za pomocą analizatora RTA

Changes of the retinal thickness in the macula region in primary open-angle glaucoma patients measured with RTA analyzer

Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek

Z Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: Purpose: Aim of the study is to determinate retinal thickness in macula region in primary open-angle glaucoma patients and in patients suspected of primary open-angle glaucoma ? by using retinal thickness analyzer RTA, as well as evaluation of the applicability of the method in the early diagnosis of primary open-angle glaucoma. Material and methods: Fifty primary open-angle glaucoma patient (95 eyes, average age 43.7 ? 9.0 years), and 67 patients suspected of primary open-angle glaucoma (128 eyes, average age 43.2 ? 11.0 years), underwent full ophthalmologic examination and also retinal thickness analysis with RTA analyzer. In particular, foveola average thickness VAV, foveal average thickness FAV, peri-foveal average thickness PFAV and posterior pole average thickness PPAV, were determined. The data were statistically evaluated and compared with those obtained for healthy subjects from the control group. Results: The retinal thickness values in the populations of primary open-angle glaucoma and primary open-angle glaucoma?suspected patients were: VAV 139.0 ? 20.5 ?m i 147.6 ? 21.2 ?m, FAV 149.9 ? 17.4 ?m i 157.1 ? 18.6 ?m, PFAV 173.0 ? 11.4 ?m i 187.3 ? 15.6 ?m oraz PPAV 168.1 ? 11.3 ?m i 182.5 ? 14.8 ?m, respectively. Statistically significant differences between both populations and the population of healthy subjects were observed. Conclusions: The retinal thickness in macula region in primary open-angle glaucoma and in patients suspected of primary open-angle glaucoma was significantly lower than in the population of the healthy subjects. The method can be successfully applied in the early diagnosis of primary open angle glaucoma and be a valuable supplementary examination of the optic nerve disc and peripapillary area.

Słowa kluczowe: jaskra pierwotna otwartego kąta, grubość siatkówki, plamka, analizator grubości siatkówki, RTA

Keywords: primary open angle glaucoma, retinal thickness, macula, retinal thickness analyzer, RTA


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI