Wydanie 1/2012
str. 41

Włókna rdzenne na tarczy nerwu wzrokowego współistniejące z błoną przedsiatkówkową – opis przypadku

Myelinated nerve fibers coexisted with epiretinal membrane in macula – case report

Anna Święch-Zubilewicz, Paweł Bieliński, Joanna Dolar-Szczasny, Tomasz Żarnowski

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski


Streszczenie: Wstęp: celem pracy jest przedstawienie przypadku występowania masywnych włókien rdzennych, które powodują powstanie błony przedsiatkówkowej w plamce.
Opis przypadku: chory (lat 72) został skierowany do naszej kliniki z podejrzeniem odwarstwienia siatkówki w oku prawym. Podczas badania stwierdzono, że obniżyła się ostrość widzenia w oku prawym 0,05, natomiast ostrość widzenia w oku lewym wynosiła 0,5. Ciśnienie wewnątrzgałkowe w oczach było prawidłowe. Na podstawie badania biomikroskopowego stwierdzono obecność zaćmy początkowej w obojgu oczach. W badaniu dna oka w oku prawym stwierdzono obecność masywnych włókien rdzennych, które przesłaniały tarczę nerwu wzrokowego i okolicę okołotarczową, ponadto błonę przedsiatkówkową, która pokrywała okolicę plamki. W badaniu dna oka lewego stwierdzono znacznie mniej nasiloną obecność włókien rdzennych oraz brak zmian w obrębie plamki. Badanie OCT siatkówki oka prawego potwierdziło obecność błony przedsiatkówkowej w plamce. W oku lewym na podstawie badania OCT wykazano brak błon nasiatkówkowych oraz prawidłowy profil dołka.
Wnioski: włókna rdzenne o dużych rozmiarach mogą powodować rozwój błon przedsiatkówkowych. Prawdopodobnie obecność zmian patologicznych w plamce wiąże się z wielkością włókien rdzennych. Bardzo pomocne w postawieniu właściwej diagnozy jest badanie OCT siatkówki.

Summary: Purpose: We describe a case of peripapillary myelinated retinal nerve fibers complicated by epiretinal membrane in region of macula.
Material and methods: 72 years old man was refered to our Clinic with suspicion of retinal detachment of right eye. Visual acuity of right eye was based to 0.05 , in left eye was 0.5. IOP was normal in both eyes. In biomcroscopic evaluation the slight cortical cataract was observed in both eyes. Stereoscopic evaluation of right eye revealed the presence of massive peripapillary myelinated retinal nerve fibers and epiretinal membrane in the macula. In the left eye the less intense peripapillary myelinated retinal nerve fibers were noticed as well and the macular region was unchanged. With the use of OCT examination of the retina the presence of epiretinal membrane in the right eye was confirmed. OCT in the fellow eye presented an undisturbed foveal profile without any epiretinal abnormalities.
Conclusions: Myelinated retinal nerve fibers can be complicated by epiretinal membrane. Probably the presence of macular pathologies depends on the extensions of nerve fibers. OCT examination is very helpful to give a proper diagnosis.

Słowa kluczowe: włókna rdzenne, błona przedsiatkówkowa.

Keywords: myelinated nerve fibers, epiretinal membrane.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI