Wydanie 2/2002

Translokacja siatkówki w wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki

Retina translocation in exudative form of age-related macular degeneration

Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz

Z Kliniki Okulistycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: The paper presents different techniques of macular translocation in exudative form of AMD, including particularly retinal detatchment followed by retinotomy, limited macular translocation with chorioscleral infolding and outfolding by scleral imbrication.

Słowa kluczowe: starcze zwyrodnienie plamki, poddołkowa błona neowaskularna, translokacja plamki, skrócenie twardówki, fałd naczyniówkowo-twardówkowy wewnętrzny, fałd naczyniówkowo-twardówkowy zewnętrzny.

Keywords: AMD, subfoveal choroidal neovascularization, macular translocation, scleral imbrication, choriscleral infolding, chorioscleral outfolding.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI