KWARTALNIK "KLINIKA OCZNA"

OPIS PROCEDURY RECENZJI

Podstawą schematu procedury recenzowania są zalecenia MNiSW opisane w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (Warszawa 2011). Autorzy przekazując artykuł do redakcji, tym samym wyrażają zgodę na wszczęcie procesu recenzji. Artykuły napływające do redakcji najpierw są oceniane przez zespół redakcyjny. Jeśli są opracowane zgodnie z regulaminem, redakcja wysyła je do niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której są afiliowani autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach, kiedy grono ekspertów z niektórych dziedzin jest wąskie, dopuszcza się powierzenie wykonania recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego. Po pozytywnej opinii recenzentów prace zostają zaakceptowane do druku.LISTA RECENZENTÓW (nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 • prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • dr n. med. Barbara Biziorek (błona naczyniowa)
 • dr hab. Anna Broniarczyk-Loba (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • prof. Janusz Czajkowski (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • prof. Damian Czepita (oczodół, aparat ochronny oka; neurookulistyka; farmakologia oka)
 • dr hab. Małgorzata Figurska (siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Maria Formińska-Kapuścik (jaskra)
 • prof. Roman Goś (jaskra; zaćma, soczewka; farmakologia oka)
 • dr hab. Iwona Grabska-Liberek (chirurgia refrakcyjna rogówki i wewnątrzgałkowa)
 • prof. Mirosława Grałek (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • dr hab. Andrzej Grzybowski (historia okulistyki)
 • dr hab. Piotr Jurowski (rogówka; jaskra)
 • dr n. med. Radosław Kaczmarek (błona naczyniowa)
 • dr hab. Jakub Kałużny (badania diagnostyczne w okulistyce)
 • prof. Danuta Karczewicz (zaćma, soczewka)
 • dr n. techn. Jan Kasprzak (badania diagnostyczne w okulistyce)
 • prof. Dariusz Kęcik (zaćma, soczewka; badania diagnostyczne w okulistyce)
 • dr n. med. Mariusz Kęcik (oczodół, aparat ochronny oka)
 • dr hab. Maria Kmera-Muszyńska (siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Jarosław Kocięcki (nowotwory)
 • dr hab. Maciej Krawczyński (genetyka okulistyczna)
 • dr n. med. Krzysztof Krzystolik (nowotwory)
 • dr hab. Anna Kubatko-Zielińska (neurookulistyka; okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska (nowotwory)
 • prof. Jan Lubiński (genetyka okulistyczna)
 • prof. Wojciech Lubiński (genetyka okulistyczna; badania diagnostyczne w okulistyce)
 • dr hab. Jerzy Mackiewicz (siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska (siatkówka, ciało szkliste)
 • prof. Zofia Mariak (neurookulistyka)
 • prof. Marta Misiuk-Hojło (błona naczyniowa; jaskra)
 • dr hab. Monika Modrzejewska (oczodół, aparat ochronny oka; badania diagnostyczne w okulistyce)
 • dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska (badania diagnostyczne w okulistyce)
 • dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek (rogówka; chirurgia refrakcyjna rogówki i wewnątrzgałkowa)
 • prof. Jerzy Nawrocki (siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Anna Niwald (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • dr n. med. Jolanta Oficjalska-Młyńczak (siatkówka, ciało szkliste)
 • prof. Wojciech Omulecki (zaćma, soczewka; siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Dorota Pojda-Wilczek (badania diagnostyczne w okulistyce)
 • prof. Marek Prost (okulistyka dziecięca, choroba zezowa; badania diagnostyczne w okulistyce)
 • dr hab. Lidia Puchalska-Niedbał (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • prof. Krystyna Raczyńska (neurookulistyka; siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Robert Rejdak (oczodół, aparat ochronny oka; rogówka)
 • dr hab. Marek Rękas (rogówka; jaskra)
 • dr n. med. Jacek Robaszkiewicz (chirurgia refrakcyjna rogówki i wewnątrzgałkowa; siatkówka, ciało szkliste)
 • dr hab. Bożena Romanowska-Dixon (nowotwory)
 • prof. Wanda Romaniuk (rogówka; jaskra; zaćma, soczewka)
 • dr n. med. Radosław Różycki (oczodół, aparat ochronny oka)
 • dr hab. Ewa Skrętek (nowotwory)
 • prof. Jacek P. Szaflik (genetyka okulistyczna)
 • prof. Jerzy Szaflik (rogówka; jaskra; chirurgia refrakcyjna rogówki i wewnątrzgałkowa)
 • dr n. med. Łukasz Szelepin (jaskra)
 • dr hab. Ewa Tokarz-Sawicka (okulistyka dziecięca, choroba zezowa)
 • dr n. med. Anna Turno-Kręcicka (błona naczyniowa)
 • dr hab. Joanna Wierzbowska (jaskra)
 • prof. Edward Wylęgała (rogówka; jaskra; zaćma, soczewka)
 • dr hab. Renata Zalewska (jaskra)
 • prof. Jan Zapała (oczodół, aparat ochronny oka)
 • prof. Tomasz Żarnowski (rogówka; jaskra; chirurgia refrakcyjna rogówki i wewnątrzgałkowa)

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI