Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Arleta Waszczykowska, Piotr Jurowski


W dniach 29.09.–01.10.2011 r. odbyło się w Łodzi X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Miejscem obrad były wnętrza hotelu powstałego w zabytkowych murach dawnej przędzalni Izraela Poznańskiego.
O dużym zainteresowaniu tematyką sympozjum świadczy liczba ok. 600 uczestników z kraju i zagranicy. Konferencja zorganizowana została we współpracy I i II Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonali prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, oraz dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Piotr Jurowski, przewodniczący Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, którzy wraz z przedstawicielami władz Uniwersytetu Medycznego i Miasta Łodzi przywitali wszystkich gości oraz życzyli owocnych obrad. Szczególnie ważnym wydarzeniem inauguracji było wręczenie medali „Zasłużony dla rozwoju chirurgii zaćmy w Polsce”, które są przyznawane przez Zarząd Sekcji. Kapituła medalu uhonorowała czworo wybitnych okulistów polskich prof. prof.: Ariadnę Gierek-Łapińską, Józefa Kałużnego, Tadeusza Kęcika, Stanisława Mrzygłoda. Sylwetki laureatów przedstawili: prof. dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny, dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Dariusz Kęcik, prof. dr hab. n. med. Roman Goś.
Podczas ceremonii otwarcia Sympozjum przedstawicielom firm farmaceutycznych, które były jego sponsorami (Bausch & Lomb, Alcon, Abott, Santen, Thea), wręczono statuetki Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej.
Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu grupy Audiofeels.
Program naukowy Sympozjum tworzyło 14 sesji tematycznych (w tym 9 sesji plenarnych oraz 5 sesji sponsorowanych), w trakcie których zaprezentowano 85 wykładów. Tematami głównymi Sympozjum były: 1. postępy w chirurgii zaćmy
i chirurgii refrakcyjnej wiążące się z wprowadzeniem nowych technik operacyjnych oraz nowych rodzajów soczewek wewnątrzgałkowych, 2. operacje łączone z zabiegiem usunięcia zaćmy, 3. chirurgia rogówki. Równolegle z sesjami plenarnymi odbywały się tematyczne sesje sponsorowane. Polscy i zagraniczni wykładowcy poruszali w nich problematykę farmakoterapii okołooperacyjnej, nowych rozwiązań w chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej oraz sposobów postępowania w skomplikowanych przypadkach chirurgii zaćmy. Sesje te, gromadzące pełną salę słuchaczy, stworzyły możliwość dyskusji panelowych z ekspertami różnych dyscyplin okulistycznych oraz wymiany doświadczeń i praktycznych wskazówek między uczestnikami.
Istotna była także sesja zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS) – składały się na nią wykłady wybitnych ekspertów w dziedzinie chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. Byli nimi: prof. Roberto Belluci (Włochy), dr Clive Peckar (Wielka Brytania), prof. Beatrice Cochener (Francja), dr Matteo Piovella (Włochy), prof. Paul Rosen (Wielka Brytania). Różnorodna tematyka wykładów poruszała problemy fakoemulsyfikacji i metod korekcji presbiopii soczewkami wewnątrzgałkowymi, w tym mono- i wieloogniskowymi, torycznymi i akomodującymi. Duże zainteresowanie wzbudziły wyniki czynnościowe u chorych z pooperacyjną monowizją. Dwie kolejne sesje zawierały wykłady gości zagranicznych, którymi byli: dr Boris Malyugin (Moskwa, Rosja), dr Jacob Moore (Wielka Brytania), dr Ahmad Khalil (Egipt), prof. Zsolt Biró (Węgry), prof. Khristo Takchidi (Moskwa, Rosja), dr Małgorzata Frankovska-Gierlak (Moskwa, Rosja), dr Pavel Stodulka (Czechy). Poruszano tematy chirurgicznego leczenia zaćmy u pacjentów z wąską źrenicą, zespołem wiotkiej tęczówki, uszkodzonym aparatem więzadłowym, a także prewencji zmętnienia torby tylnej. Tematykę, którą zobrazowano przykładami klinicznymi, uczestnicy Sympozjum przyjęli z dużym uznaniem. Na szczególną uwagę zasługują referaty dr Beatrice Cochener, która przedstawiła wyniki chirurgii refrakcyjnej rogówki w korekcji starczowzroczności implantami „inlay”, oraz dr. Borisa Malyugina, który zobrazował sposoby chirurgii zaćmy w przypadku niestabilności aparatu więzadłowego soczewki.
Program naukowy Sympozjum zawierał również sesję plakatową oraz 10 kursów edukacyjnych. Kursy te odbyły się w dniu otwarcia Sympozjum, a ich tematyka obejmowała praktyczne zagadnienia z zakresów: obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych, biometrii immersyjnej, zastosowania SOCT w chorobach przedniego odcinka, chirurgii soczewki w powiązaniu z chirurgią tylnego odcinka lub chirurgią jaskry, wskazań do implantacji soczewek wieloogniskowych, rekonstrukcji przedniego odcinka, strategii postępowania chirurgicznego w przypadku ciężkich powikłań chirurgii zaćmy oraz cross-linkingu. Kursy prowadzili wykładowcy z kraju i zagranicy.
Przed rozpoczęciem Sympozjum, 31.09.2011 r., miały miejsce: zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji Jaskry PTO, zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, zebranie Prezydium Zarządu Głównego PTO oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTO.
Na następną kadencję prowadzenie Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej powierzono dr. hab. n. med., prof. nadzw. UM Piotrowi Jurowskiemu. W skład Zarządu weszli także: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik – wiceprzewodnicząca Sekcji, dr n. med. Arleta Waszczykowska – sekretarz, dr n. med. Kinga Hadław-Durska – skarbnik, prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki oraz dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek – członkowie.
W końcowej części Sympozjum jego organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosili do udziału w kolejnym.
Musimy wspomnieć, że jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się spotkania koleżeńskie – bankiet powitalny w dniu otwarcia, kolacja w restauracji „Lawenda” i zabawa do białego rana w jednej z łódzkich dyskotek, po pierwszym dniu obrad.
Komentarze uczestników X Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO wskazują, że było ono dobrą okazją do wymiany doświadczeń praktycznych. Uczestnictwo członków ESCRS dało możliwość zacieśnienia współpracy między ośrodkami okulistycznymi z kraju i zagranicy.

Było również okazją do spotkań towarzyskich i nawiązania nowych znajomości. Mamy nadzieję, że sesja zorganizowana przez kolegów z ESCRS wpisze się na stałe w program naukowy kolejnych Sympozjów organizowanych przez naszą Sekcję.


Ryc. 1. Ceremonia otwarcia. Organizatorzy – prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki oraz dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Piotr Jurowski – witają uczestników.


Ryc. 2. Wręczenie medali „Zasłużony dla rozwoju chirurgii zaćmy w Polsce” prof. prof.: Stanisławowi Mrzygłodowi, Tadeuszowi Kęcikowi, Ariadnie Gierek-Łapińskiej, Józefowi Kałużnemu (od lewej strony).


Ryc. 3. Uczestnicy Sympozjum podczas obrad.


Ryc. 4. Uczestnicy sesji zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych. Za stołem prezydialnym siedzą (od lewej strony): prof. prof. Roberto Belluci, Paul Rosen oraz dr Clive Peckar.

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI