Wspomnienie
Kazimierz Szretter
(1931-2002)

Tadeusz Kęcik


Dnia 4 stycznia 2002 roku zmarł dr n. med. Kazimierz Szretter – okulista, wieloletni emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie oraz były dyrektor Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 w latach 1975-1984. 
Urodził się 25 września 1931 r. w Warszawie. Naukę rozpoczął w roku 1937 w Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie, a w czasie okupacji kontynuował w szkole nr 124 na Mokotowie, którą ukończył w 1944 roku. Od 1937 roku należał do ZHP, a od maja 1942 do 1944 roku był w Ruchu Oporu (Szare Szeregi). Był łącznikiem o pseudonimie „Mały” w III bat. 7 pp „Garłuch” Armii Krajowej — przenosił ze skrzynek kontaktowych prasę i rozkazy oraz meldunki, a nawet broń. W czasie Powstania Warszawskiego był ranny, przeszedł przez obóz przejściowy w Pruszkowie, skąd wydostał się do Milanówka. W styczniu 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum w Milanówku, a od 1946 r. w Gimnazjum i Liceum im. T. Reytana w Warszawie, które ukończył w 1950 r. W latach 1950-56 studiował i ukończył Oddział Sanitarno-Higieniczny Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując tytuł lekarza i I stopień specjalizacji w zakresie epidemiologii. W 1960 r. ukończył Zaoczne Studium Prawne dla lekarzy. 
Po studiach rozpoczął pracę zawodową jako lekarz w Wydziale Zdrowia Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa — Stare Miasto, a następnie w Wojewódzkiej Przychodni Higieny Szkolnej, pracując równocześnie jako wolontariusz w Klinice Okulistycznej AM w Warszawie, początkowo jako asystent i starszy asystent, a następnie adiunkt i wykładowca. 
W 1959 r. uzyskał pierwszy stopień, a następnie w 1963 r. specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie okulistyki. W 1968 r. na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Analiza metod leczenia zaburzeń widzenia obuocznego w zezie towarzyszącym” i po publicznej obronie uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Autor i współautor wielu prac opublikowanych i prezentowanych na zjazdach naukowych oraz autor rozdziału „Orzecznictwo okulistyczne” zamieszczonego w „Okulistyce współczesnej” pod redakcją prof. Orłowskiego. Głównym zainteresowaniem naukowym i zawodowym dr. K. Szrettera była strabologia (diagnostyka i leczenie choroby zezowej). Tej tematyki dotyczy większość prac publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Poza pracą nauczyciela akademickiego i okulisty drugą pasją zawodową w aktywnym i pracowitym życiu dr. n. med. Kazimierza Szrettera była praca administratora w strukturach organizacyjnych zdrowia i opieki społecznej. Pełnił funkcję kierownika poradni strabologicznej, kierownika konsultacyjnej poradni okulistycznej. 
Był członkiem wielu rektorskich komisji i zespołów oraz pełnomocnikiem ministra zdrowia i opieki społecznej do spraw zatrudniania absolwentów Akademii Medycznej w Warszawie, a także pełnomocnikiem rektora ds. budowy Centralnego Szpitala Klinicznego nr 1 i nr 2. W uznaniu wyników pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wielokrotnie był wyróżniany nagrodami Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Był również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”, a ponadto Odznakami Honorowymi PCK oraz Krzyżem Armii Krajowej i Odznaką Pamiątkową „Akcja Burza”. 
Był bardzo dobrym organizatorem i lekarzem o wyjątkowym podejściu społecznym. Życzliwością darzył kolegów, współpracowników, pacjentów oraz studentów i stażystów. 
Pozostanie na długo w naszej pamięci. 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI