Wydanie 4/2013
str. 15

Sztuczne implanty rogówkowe w praktyce klinicznej

Artificial Corneal Implants in Clinical Practice

Beata Kopania1, Maciej Sokołowski2, Jacek Pniewski2, Anna M. Ambroziak2,3, Justyna Izdebska3, Marek Kowalczyk-Hernández2

1Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (studentka kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie)
Dziekan: prof. dr hab. Teresa Rząca Urban
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: The investigations aimed at fabrication of artificial corneal implants were initiated over 200 years ago. Although several constructions have been developed and clinically tested, very few have had successful long-term results and became used in regular clinical. This paper presents a review of those successful devices with emphasis on their indications, surgical techniques and results. Emerging devices and innovative approaches for the future are also mentioned.

Słowa kluczowe: przeszczep rogówki, keratoproteza, Boston KPro, AlphaCor, osteo-odonto KPro, bioKPro.

Keywords: corneal implant, keratoprosthesis, Boston KPro, AlphaCor, osteo-odonto KPro, bioKPro.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI